Czas na poważną obronę wiary

Apostazja powszechna u wrót. Więcej: apostazja powszechna jest faktem. Doprawdy, nie czas na intelektualne harce hermeneutyczne. Czas na obronę wiary w całej jej powadze i integralności.
Dopowiedź: nie chodzi o obronę odkształconych wersji wiary – rozpowszechnionych dzisiaj. Chodzi o obronę wiary katolickiej→ – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus