Jedność i niezmienność Boga w Trójcy Świętej Jedynego

Paraclitus autem, Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo,
ille vos docebit omnia et suggeret vobis omnia, quae dixi vobis.
„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu,
On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko,
co Ja wam powiedziałem” (J 14, 26).

Duch Święty nie jest ruchomą doktryną. Duch Święty przynosi i przypomina niezmienną naukę Pana Jezusa.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus