Prawda i jej losy meandryczne

Ubi nunc sunt sapientes tui? Annuntient tibi et indicent, quid cogitaverit Dominus exercituum super Aegyptum.
Stulti facti sunt principes Taneos, emarcuerunt principes Mempheos, deceperunt Aegyptum angulorum populorum eius.
Dominus miscuit in medio eius spiritum vertiginis, et errare fecerunt Aegyptum in omni opere suo (…).

„Gdzie są, proszę, twoi mędrcy?
Niech tobie się pokażą i niech objawią,
co postanowił Pan Zastępów
względem Egiptu.
Zgłupieli książęta Soan,
mylą się książęta z Nof,
zwiedli Egipt naczelnicy jego nomów.
Pan rozlał w nich ducha obłędu;
oni zwiedli Egipt na błędną drogę,
w każdym jego dziele” (Iz 19, 12-14).

Przeraża wysyp subiektywnych dywagacji różnych na tematy religijne. Wszyscy się dzisiaj na wszystkim znają. Sarkazm. Przesada. Owszem.
Cytowanie nawet Pisma Świętego i interpretowanie go sobie i innym według swobodnych skojarzeń własnych i według prywatnych oczekiwań jest procedurą błędną, antykatolicką, prowadzi na manowce. Ileż to już opinii wmówiono Panu Jezusowi, przy aktywnym udziale błądzących hierarchów: że nie potępia, że nie zwraca uwagi na nasze grzechy, że najważniejsze to być dobrym człowiekiem. że wszystkich po śmierci przyjmuje do „domu Ojca”, że akceptuje różne religie, że, że, że… Diabelski bełkot. Demoniczny! Zwodzenie i błąd na skalę globalną. Istotowo jest to wyrwanie ludzkiego i religijnego dyskursu z korzeni prawdy. Stop. Stop. Stop!
Ten powiedział to, a tamten tamto. Ten zrobił „egzegezę” tej, a tamten tamtej wypowiedzi. Ten miał na myśli to, a tamten tamto. Ten wypowiedział myśl egzotycznie fascynującą, a tamten fascynująco egzotyczną. Ten – upoważniony – zinterpretował tę wypowiedzieć tego, a tamten – nieupoważniony – zinterpretował tę samą wypowiedź tegoż inaczej. Można ludziom zagospodarować głowę i czas, i klawiaturę.
Prawda Boża jest godna zainteresowania. Poznawanie jej jest zaszczytnym obowiązkiem i wymaga pokory i wiary. Prawda Boża jest porządkująca, zbawienna, pożyteczna, prawdziwa.
Błędna ścieżka interpretacyjna: humanitarystyczno-poprawnościowo-masońska.
Bezpieczna ścieżka interpretacyjna: Tradycja (rozumiana tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół) oraz autentyczny Urząd Nauczycielski Kościoła.
„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29).
Uczmy się Prawdy, dopóki Pan Bóg na poznawanie Prawdy czas nam daje.

„Pan spogląda z nieba
na synów ludzkich,
badając, czy jest wśród nich rozumny,
który szukałby Boga” (Ps 14(13), 2).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube