Wierność wierze katolickiej czy sympatyzowanie z apostazją?

Si quis vobis evangelizaverit praeter id, quod accepistis, anathema sit!
„Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty!” (Ga 1, 9).

Nie wszystko to, co dzisiaj podaje się jako doktrynę katolicką, jest nią w rzeczywistości.
Nie wszystko to, co dzisiaj podaje się jako kult katolicki, jest nim w rzeczywistości.
Nie wszystko to, co dzisiaj podaje się jako praktykę katolicką, jest nią w rzeczywistości.
Problem jest – że się tak wyrazimy – „żywo destrukcyjny” od pięćdziesięciu lat. Destrukcja coraz bardziej zuchwała, nachalna i jawna.
Jeśli ktoś tego nie widzi czy uznać nie chce, jest albo naiwny, albo prawdy nie lubi, albo wiary katolickiej po prostu nie zna.
Ale w końcu: jak długo można żyć w nieświadomości, ignorancji i kłamstwie?


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube