Codzienna modlitwa za zmarłych

Przyroda (1)

Pośród uczynków miłosiernych względem duszy Kościół wyszczególnia:
„Modlić się za żywych i umarłych”.
Spełniając to szlachetne polecenie Kościoła, rzymski katolik codziennie, kiedy klęka do wieczornego pacierza, modli się za dusze w czyśćcu cierpiące:

Réquiem aetérnam dona éis, Dómine,
et lux perpétua lúceat éis.
Requiéscant in páce.
Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju.
Amen.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube