Nie człowiek jest drogą, lecz Pan Jezus

Deus superbis resistit, humílibus autem dat gratiam.
„Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje” (1 P 5, 5).

Przesadne zachwyty człowiekiem i człowiekocentryzm to zjawiska niezwykle szkodliwe dla życia duchowego. Blichtr pychy blisko.
Przyznajmy uczciwie, że w miarę uczciwego i szczerego przybliżania się do Pana Boga coraz jaśniej widzimy pożałowania godny stan naszej duszy.
Pana Boga trzeba wywyższać, nie człowieka. Nie człowiek jest drogą, lecz Pan Jezus. Sam to przecież powiedział: „Ja jestem drogą” (J 14, 6). Pokora idzie w parze z prawdą.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube