Wolność z Boga

Hac libertate nos Christus liberavit. State ígitur, et nolite íterum iugo servitutis contineri.
„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Ga 5, 1).

Dopóki wysokie wymagania Ewangelii pojmujemy jako rzeczywistość opresyjno-zniewalającą, doprawdy mamy jeszcze do przebycia spory odcinek drogi ku prawdzie.


Ubi autem Spíritus Dómini, ibi libertas.
„Gdzie jest Duch Pański – tam wolność” (2 Kor 3, 17).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube