Samodzielność katolicka

Czynniki ludzkie zawiodły na całej linii. W czasach zamętu powszechnego należy wykazać więcej samodzielności w poznawaniu źródeł Objawienia Bożego (Pismo Święte i Tradycja).
W czasach zamętu powszechnego należy wykazać więcej samodzielności w codziennym dochowaniu wierności Objawieniu Bożemu (Pismo Święte i Tradycja).
Nie chodzi o samodzielność na modłę arbitralnego subiektywizmu protestanckiego, lecz o samodzielność poznania, decyzji i działań. Punkt odniesienia natomiast jest wybitnie obiektywny i katolicki: Objawienie Boże, zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji, przez wieki nieomylnie przekazywane i autorytatywnie interpretowane przez Urząd Nauczycielski Kościoła.
Św. Jan Apostoł z troską przestrzega przez niebezpieczeństwem popadnięcia w błąd: „Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 J 3, 7). Apostoł realista.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube