Ale o jaką prawdę chodzi?

O jakiej wierności prawdzie chcemy mówić, jeśli nie bierzemy pod uwagę, że Kościół Katolicki przez wieki – także na polskiej ziemi – jasno głosił nieodkształcony depozyt wiary: Prawdę.
Jeśli nie bierzemy pod uwagę Biblioteki ’58, to o jakiej prawdzie i o jakiej wierności prawdzie dzisiaj chcemy mówić?


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube