Zuchwałość reformatorów

„I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą,
i ukazał mi Miasto Święte
Jeruzalem,
zstępujące z nieba od Boga,
mające chwałę Boga (…).
A nic nieczystego do niego nie wejdzie
ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo,
lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka (Ap 21, 10-11. 27).

Nowa religia już powszechna wpycha do Nieba także drugiego łotra (por. Łk 23, 39-43).
Czyż zdaje się nam błahą sprawą bezczelne stawianie się ponad wymogi Chrystusowej sprawiedliwości?

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus