Wrogość i waleczność – niezbędne!

NMP Częstochowska

Certa bonum certamen fídei.
„Walcz w dobrych zawodach o wiarę” (1 Tm 6, 12).

Rozbrojenie nie w każdej okoliczności bywa postulatem słusznym. Nowa religia podająca się za katolicką preferuje rozbrojenie umysłowe i rozbrojenie sumień.
Rzymski katolik preferuje dozbrojenie. Dozbraja intelekt prawdą i dozbraja sumienie łaską.
Wrogość wobec grzechu i wrogość wobec błędu są właściwe rzymskiemu katolikowi.
Waleczność wobec grzechu i waleczność wobec błędu są właściwe rzymskiemu katolikowi.
Istotnie, waleczne motywy wypowiedział dzisiaj w Polsce każdy rzymskokatolicki kapłan, który celebrował Mszę Świętą w klasycznym rycie rzymskim:

Omnípotens et miséricors Deus, qui ad defensionem pópuli Polónici in beatíssima Vírgine María perpétuum auxílium mirabíliter constituísti, eiúsque sacram Imáginem Claromontánam solemni fidelium veneratióne insígnem reddidísti: concede propítius; ut, tali praesídio muníti, certántes in vita, victóriam de hoste malígno cónsequi valeámus in morte.

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony narodu polskiego, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus