Aniele Boży, stróżu mój…

aniol_stroz

Quoniam ángelis súis mandávit de te,
ut custódiant te in ómnibus víis túis.
„Albowiem Aniołom swoim rozkazał o tobie,

aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich”
Ps 91(90), 11

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego,
i doprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube