Katolickie nawrócenie adwentowe

I jeśli ktoś w Adwencie Roku Pańskiego 2016 nawróci się z nowej religii na wiarę katolicką, będzie to wielkie zwycięstwo łaski Bożej w jego duszy.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus