Trzy motywy przedświąteczne

Do Świąt Bożego Narodzenia przygotowujemy naszą duszę przez dobrą, szczerą spowiedź.

Czytajmy tutaj


Dni świąteczne są stosowne, aby – jeśli zawiniliśmy – słowo „przepraszam” padło z naszych ust wyraźnie.

Czytajmy tutaj


Gdyby ktoś chciał wysłać komuś życzenia w szlachetnym języku Kościoła, może skorzystać na przykład z takich sformułowań:

Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax homínibus bonae voluntatis.
Chwała na wysokości Bogu
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

Puer natus est nobis,
Filius datus est nobis (Is 9:5).
„Dziecię nam się narodziło,

Syn został nam dany” (Iz 9, 5).

Christus natus est nobis! Venite, adoremus!
Chrystus nam się narodził! Przyjdźcie, oddajcie Mu pokłon!

Felix dies Nativitatis!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Felix sit annus novus!
Szczęśliwego nowego roku!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube