Rocznice

14 maja 2017 minęło 5 lat kapłańskiej służby
na blogu Sacerdos Hyacinthus.

16 maja 2017 minęło 2 lata kapłańskiej służby
na blogu Verbum catholicum.


Niech Bóg będzie uwielbiony!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube