Sprawy kapłańskie

Missa (2)

Mowa o decyzji kapłańskiej, motywowanej czystą wiarą katolicką.
Zacząć odprawiać wyłącznie Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim to znaczy wejść w wyzwalającą przestrzeń nieskorumpowania.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube