Etykieta: kapłaństwo

Dwie piątki

„Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca” (Ps 89, 12).

Każda dobra okoliczność jest stosowną okazją, aby Panu Bogu oddać hołd i złożyć dziękczynienie. Dziękuję dzisiaj Panu Bogu za 55 lat życia.
Proszę pokornie Czytających te słowa o modlitwę, abym lata, których mi Pan Bóg zechce jeszcze na tej ziemi udzielić, przeżył tak, jak przystoi kapłanowi katolickiemu: codziennie składając Bogu Ofiarę Czystą, codziennie głosząc katolicką doktrynę czystą i codziennie zachowując serce czyste.
Proszę pokornie Czytających te słowa o modlitwę, abym zbawił duszę swoją i w czasach powszechnego zamętu wiele dusz do Nieba doprowadził.
Wszystkim, którzy uprzejmi byli zauważyć dzisiaj kalendarz, serdecznie dziękuję.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Modlitwa o katolickich kapłanów

Missa (6)

Méssis quídem multa, operárii áutem páuci; rogáte ergo Dóminum méssis, ut míttat operários in méssem súam.
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2).

W czasach powszechnego zamętu należy dopowiedzieć: nie można modlić się o nowe powołania kapłańskie bez precyzowania, o jakie kapłaństwo chodzi, na usługach jakiej wiary.
Jeśli w pierwsze czwartki miesiąca – i nie tylko – modlimy się o nowe powołania kapłańskie, należy precyzować, że chodzi o kapłaństwo katolickie, to znaczy takie, jakie budowało Kościół Katolicki przez wieki.
Istotne dwa aspekty:
– celebrowanie wyłącznie Mszy Świętej i Sakramentów Świętych zgodnie z Tradycją Kościoła Katolickiego,
– głoszenie czystej katolickiej doktryny, jaką Kościół Katolicki głosił przez wieki.
Dwa kryteria katolickie. A realia dzisiejsze? „Koń jaki jest, każdy widzi” – pisał autor pierwszej polskiej encyklopedii powszechnej.
Posłuszni nakazowi Pana Jezusa, módlmy się o katolickich – de facto – kapłanów.
Kwestia pokrewna. Pan Jezus i dzisiaj powołuje. Jest pytanie o los młodych mężczyzn, których Pan Jezus dzisiaj woła do kapłaństwa. Ich pójście do seminariów duchownych przenikniętych nową teologią – nouvelle théologie – jest ich wejściem do paszczy lwa. Trzeba się zmierzyć i z tą kwestią, i modlić się o katolickie seminaria duchowne. A powołanych kierować tam, gdzie nauczana jest czysta katolicka doktryna i sprawowany jest czysty katolicki kult – bez odkształceń i bez restrykcji.
Z troską myślimy o Kościele Katolickim, o zbawieniu naszych dusz i o zbawieniu przyszłych pokoleń. Katolickie kapłaństwo jest nieodzowne. Z ustanowienia Jezusa Chrystusa.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

O terminologii

Nauka katolicka – czyli obiektywna, prawdziwa – jest taka:
Ważnie przyjęte święcenia kapłańskie pozostają ważne na zawsze. Kapłan pozostaje kapłanem na zawsze, niezależnie od tego, w jakiej znalazł się sytuacji i co robi. Sacerdos in aeternum.
Minimum, jakie przystoi katolikowi, to zachowanie poprawnej, obiektywnie prawdziwej tytulatury. Kapłana tytułujemy: kapłan, ksiądz. Mężczyznę nie będącego kapłanem – pan.
Katolikowi nie przystoi bawić się terminologią sięgającą Chrystusowych rzeczywistości świętych.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Katolicka autonomia kapłana

Missa (6)

Noli timere, sed loquere et ne taceas.
„Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz” (Dz 18, 9).

Groteskowe są współczesne nurty dyrygujące kapłaństwem – jawnie i z ukrycia. To Kościół Katolicki od początku naucza tego, co należy do kapłana i jak ma on wykonywać swoją służbę. Należy do niej m.in. obowiązek nauczania Objawionej prawdy, zawartej w Piśmie Świętym i Tradycji – rozumianej tak, jak ją rozumiał przez wieki Kościół Katolicki. Objawiona prawda dotyczy rzeczywistości nadprzyrodzonych oraz doczesności – całej rzeczywistości – ujętej sub specie aeternitatis (pod kątem wieczności).
Niech nam więc nie bredzą ci, którzy głos kapłana chcieliby odmierzać kroplomierzem i wpisywać w tory poprawności różnych – zarówno jeśli chodzi o czas i przestrzenie obecności, jak i zakres merytoryczny kapłańskich wypowiedzi.
Współczesny proceder zaprzęgnięcia szerokich warstw kleru do globalnego instalowania neoreligii oraz problem przytłamszenia wolnego katolickiego głosu kapłańskiego przez czynniki niekatolickie (obecne w Kościele i poza Kościołem) wołają o przezwyciężenie. Punktem odniesienia jest stała katolicka doktryna o kapłaństwie oraz przepiękne figury świętych papieży, biskupów i kapłanów, którzy słowem jasnym i decyzją konsekwentną prezentowali pasterzowanie katolickie par excellence. Trzeba czytać, poznawać żywoty świętych pasterzy! Kapłan katolicki kształci się chętnie.
Św. Grzegorz VII, św. Atanazy, św. Ambroży i wielu niech będą wyrzutem sumienia dla duchowieństwa grzęznącego w doktrynalnych błędach, rozstrajaniu kultu, w potulności wobec zarządców poprawnościowych, w ignorancji i grzechach osobistych.
Czas powstać! Pięknie jest być kapłanem katolickim, wiernym!
Wtedy Pan Bóg jest godnie w majestacie uczczony, Kościół Katolicki w autorytecie podwyższony, dusze odnoszą pożytek a kapłan – święty. Perspektywy – z łaską Bożą – dosiężne!

– – –

Wyborną częścią Biblioteki ’58 są żywoty świętych pasterzy – papieży, biskupów i kapłanów.

Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus