Etykieta: kapłaństwo

Katolicka autonomia kapłana

Missa (6)

Noli timere, sed loquere et ne taceas.
„Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz” (Dz 18, 9).

Groteskowe są współczesne nurty dyrygujące kapłaństwem – jawnie i z ukrycia. To Kościół Katolicki od początku naucza tego, co należy do kapłana i jak ma on wykonywać swoją służbę. Należy do niej m.in. obowiązek nauczania Objawionej prawdy, zawartej w Piśmie Świętym i Tradycji – rozumianej tak, jak ją rozumiał przez wieki Kościół Katolicki. Objawiona prawda dotyczy rzeczywistości nadprzyrodzonych oraz doczesności – całej rzeczywistości – ujętej sub specie aeternitatis (pod kątem wieczności).
Niech nam więc nie bredzą ci, którzy głos kapłana chcieliby odmierzać kroplomierzem i wpisywać w tory poprawności różnych – zarówno jeśli chodzi o czas i przestrzenie obecności, jak i zakres merytoryczny kapłańskich wypowiedzi.
Współczesny proceder zaprzęgnięcia szerokich warstw kleru do globalnego instalowania neoreligii oraz problem przytłamszenia wolnego katolickiego głosu kapłańskiego przez czynniki niekatolickie (obecne w Kościele i poza Kościołem) wołają o przezwyciężenie. Punktem odniesienia jest stała katolicka doktryna o kapłaństwie oraz przepiękne figury świętych papieży, biskupów i kapłanów, którzy słowem jasnym i decyzją konsekwentną prezentowali pasterzowanie katolickie par excellence. Trzeba czytać, poznawać żywoty świętych pasterzy! Kapłan katolicki kształci się chętnie.
Św. Grzegorz VII, św. Atanazy, św. Ambroży i wielu niech będą wyrzutem sumienia dla duchowieństwa grzęznącego w doktrynalnych błędach, rozstrajaniu kultu, w potulności wobec zarządców poprawnościowych, w ignorancji i grzechach osobistych.
Czas powstać! Pięknie jest być kapłanem katolickim, wiernym!
Wtedy Pan Bóg jest godnie w majestacie uczczony, Kościół Katolicki w autorytecie podwyższony, dusze odnoszą pożytek a kapłan – święty. Perspektywy – z łaską Bożą – dosiężne!

– – –

Wyborną częścią Biblioteki ’58 są żywoty świętych pasterzy – papieży, biskupów i kapłanów.

Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Słowo do Kapłanów

Msza trydencka (1)

Wielki Czwartek przypomina i uobecnia tajemnicę ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Jeśli wolno mi zwrócić się do konfratrów, Czcigodnych Kapłanów, i jeśli wolno mi spełnić rolę skromnego pośrednika, udostępniam słowo Biskupa do kapłana, życząc, by zaowocowało pomnożeniem w Kościele Katolickim decyzji szlachetnych – ad maiorem Dei gloriam!

Słowo Biskupa tutaj→

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Nie tylko dla kapłanów

Missa (1)

Na rynku internetowym dzieją się różne rzeczy – z różnych inspiracji i o różnych celach. Są i kapłani w internecie. Bywają internetowo nagłaśniane nazwiska. Bywają przyprawiane nimby. Bywają tytuły z trzema wykrzyknikami. Bywają różne specjalizacje. Jest tylko pytanie elementarne: czy ten oto nagłaśniany kapłan już dojrzał do decyzji godnej katolickiego kapłana, to znaczy czy już odprawia Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim – najdoskonalszy akt kultu? Tu weryfikuje się katolickość w najgłębszym sensie kapłańskim.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Wdzięczność

Missa (6)

Qui recipit vos, me recipit.
„Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje (Mt 10, 40).

Dobrą jest rzeczą i miłą Panu Jezusowi wspomagać tych, których On wysyła.
Dobrą jest rzeczą i miłą Panu Jezusowi podejmować starania, aby ci, których On wysyła mogli Chrystusową misję w Kościele wypełnić.

Jutro odprawię Mszę Świętą w intencji: O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspomagają moją służbę kapłańską oraz dla ich Rodzin.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus