Etykieta: decyzje kapłańskie

Kapłańskie motywy

Ze spotkania z grupą kilkudziesięciu kapłanów rodzą się nieśmiałe nadzieje. To już nie jest ten stan świadomości sprzed dziesięciu laty. Są już kapłani po wielu dobrych lekturach. Są już kapłani zdolni do diagnozy poważnej i uczciwej. Są już kapłani widzący jawną i powszechną destrukcję katolickiej wiary i katolickiego kultu. Są już kapłani, którzy widzą problem ludzi na wysokich urzędach, którzy nie wyznają już i nie głoszą katolickiej wiary. Są już kapłani, którzy odważają się na ten temat zabierać głos pod własnym imieniem i nazwiskiem.
Jeśli za stanem świadomości pójdą konsekwentnie kapłańskie decyzje i działania, wpisujące się w przebieg drogi powołania, możemy żywić nadzieję pożytków w sferze powrotu do wiary katolickiej i zbawienia niejednej duszy. Oby tak się stało.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Kapłańskie weryfikacje

Jeśli na spotkaniu kapłanów, w obecności wysokiego przedstawiciela Watykanu, ze strony kapłana należącego do zakonu, do którego należał Annibale Bugnini pada słowo przeproszenia za wszelkie szkody, jakie przyniosło Kościołowi Katolickiemu wprowadzenie novus ordo missae, mamy do czynienia z wydarzeniem o pewnej randze. Personalia i lokalizacja zbędne.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus