Repetycja i memoryzacja

Nie wszystko to, co od pięćdziesięciu lat podaje się jako katolickie,
jest nim de facto.

Postulat podstawowy: dopuścić prawdę do głosu.

W sprawach wiary prywatne opinijki nie mają żadnego znaczenia.

Źródłami Objawienia Bożego są: Pismo Święte i Tradycja – rozumiana tak,
jak ją przez wieki rozumiał Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół,
jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18).

Katolik kształci się chętnie.

Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus