O wierze i formie szlachetnej

„…mądrość bowiem poznaje się z mowy,
a naukę – ze słów języka” (Syr 4, 24).

Jest oczywistością, że o sprawach wiary katolik mówi z szacunkiem, powagą i w formie stosownej, ujawniając w ten sposób subtelność swojej duszy wierzącej po katolicku. O sprawach najświętszych bowiem mowa.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube