Upomnienie

„Krzycz na całe gardło, nie przestawaj!
Podnoś głos twój jak trąba!
Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa
i domowi Jakuba jego grzechy!” (Iz 58, 1).

„Upomnij mądrego – a nabędzie karności” (Prz 19, 25).

Upomnienie jest wyrazem miłości bliźniego i troski o zbawienie jego duszy. Pisze św. Grzegorz Wielki – prawowity papież: „Słowa skarcenia są jakby kluczem, który odsłania winę, nierzadko nieznaną nawet temu, kto ją popełnił”. Do upominania są zobowiązani między innymi duchowni wobec wiernych i rodzice wobec swoich dzieci.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube