„Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich” (Ps 33(32), 13).

Przyroda (1)

„Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane” (Ps 139(138), 1-3).

„Wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek” (Hbr 4, 13).

Pan Bóg widzi. Prawda to pocieszająca, bo nie jesteśmy rzuceni w pustkę kosmosu, w zimną samotność bez nadziei.
Pan Bóg widzi. Prawda to wymagająca, bo zdamy przed Panem Bogiem sprawę ze swoich myśli, słów, decyzji i czynów.


„W ręku Jego i my, i nasze słowa,
roztropność wszelka i umiejętność działania” (Mdr 7, 16).

In ipso enim vivimus, et movemur, et sumus.
„Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 28).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube