Precyzja kultu publicznego

Omnis comparátio cláudicat. – Każde porównanie kuleje. Można jednak, mając na uwadze dokładność i precyzję celebracji, porównać: Missale Romanum (Mszał Rzymski) – z nigrykami i rubrykami – jest jak partytura. Mam jako kapłan wykonać ją dokładnie sicut scriptum est – tak, jak jest napisane.


* nigryki (z łac. niger – czarny) tekst zasadniczy do odczytania, wydrukowany czarną czcionką.
** rubryki (z łac. ruber – czerwony) teksty wyjaśniające, wydrukowane czerwoną czcionką.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube