Czuwajmy!

Itaque, qui se exístimat stare, vídeat, ne cadat.
„Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł”
(1 Kor 10, 12).

Jeśli nie czuwamy, to i z wysokiego „c” religijności intensywnej możemy spaść w gnój ateizmu i niemoralności. Uważajmy!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube