Konkretyzujmy!

Estote autem factores verbi, et non auditores tantum, fallentes vosmetipsos.
„Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie” (Jk 1, 22).

Jeśli przeważa w nas natłok informacji różnych, grozi nam niebezpieczeństwo życia w złudzeniu. Jeśli na przykład ktoś czyta dużo tekstów pobożnych, może popaść w złudzenie, że jest pobożny. Jeśli na przykład ktoś czyta dużo tekstów o Tradycji, może popaść w złudzenie, że jest wierny Tradycji. Co innego jest czytać, co innego jest być.
Praca nad sobą powinna się konkretyzować.
Na przykład:

– Jeśli zaniedbuję modlitwę, już dzisiaj podejmę decyzję i jej dotrzymam: będę się modlił codziennie.
– Jeśli popełniam grzechy ciężkie, już dzisiaj podejmę decyzję i jej dotrzymam: będę się starał zachować stan łaski uświęcającej.
– Jeśli uczestniczę w kulcie zreformowanym, już dzisiaj podejmę decyzję i jej dotrzymam: będę brał udział wyłącznie w nieskazitelnym tradycyjnym kulcie katolickim.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube