Ancora imparo

„Synu, od młodości swej staraj się o naukę,
a będziesz ją nabywał aż do siwizny.
Jak oracz i siewca przystępuj do niej
i czekaj na dobry jej plon;
trochę się utrudzisz pracując nad nią,
ale wnet będziesz spożywał jej owoce” (Syr 6, 18-19).

Zawsze, a zwłaszcza w czasach zamętu powszechnego, dusza nasza odniesie pożytek zbawienny, jeśli wobec Kościoła Katolickiego w jego odwiecznym nauczaniu zachowa postawę ucznia.
Lektura tradycyjnych katolickich katechizmów wystawi nam dobre świadectwo gotowości uczenia się, pragnienia poznawania skarbów katolickiej doktryny – prawdy!
Genialny artysta żyjący przed wiekami, będąc u szczytu sławy, mawiał: Ancora imparo. – Stale jeszcze się uczę.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube