Dopuścić prawdę do głosu

O jaką książkę chodzi? Abbé Daniel Le Roux, Pierre m’aimes-tu?

Są i tłumaczenia.
Angielskie: Peter, Lovest Thou Me?
Włoskie: Pietro mi ami tu?
Niemieckie: Petrus, liebst du mich?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.