Czyńmy dobro!

„Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze!” (2 Tes 3, 13).

Dobrze jest każdy nowy dzień rozpoczynać od pobożnie uczynionego znaku Krzyża i od słów serdecznych: „Dziękuję Panie Boże za nowy dzień, za szeroko otwarte możliwości realizacji dobra”.
Taka modlitwa wyraża obiektywny stan rzeczy: tak rzeczywiście jest – Pan Bóg codziennie podarowuje nam szeroko otwarte możliwości realizacji dobra.
Gdy wokół nas zamęt, dobro czynić możemy – myślą, słowem, uczynkiem, decyzją stosowną.
Pan Jezus poleca: Bene fácite – „Czyńcie dobrze” (Łk 6, 35).
A Apostoł Narodów zagrzewa nas do gorliwości: „W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze” (Ga 6, 9-10)!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog