Uczciwość metodologiczna

Czy religia krzewiona od kilkudziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych wyczerpuje znamiona modernizmu, wieloaspektowo przedstawione w encyklice Pascendi św. Piusa X?
Od prostolinijnej odpowiedzi na to pytanie zależą nasze decyzje, mające konsekwencje na wieczność.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.