Wielkoduszność

Sytuacja wymaga, aby dla wzięcia udziału w katolickim kulcie – Mszy Świętej w rycie rzymskim – poświęcić więcej czasu. Niedziela – Dzień Pański – jest dniem, w którym powinniśmy poświęcić więcej czasu dla Pana Boga. Nawet kilka godzin? Tak. Jeśli przyjdzie nam poświęcić kilka godzin na dojazd na katolicką Mszę Świętą, udział w niej i powrót do domu, uczyńmy to chętnie, z prostą intencją serca: Panie Boże, to dla Ciebie!
Czy chętnie spędzamy czas w obecności Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie?

Miłość mierzy się czasem. Czy jesteśmy pod tym względem wielkoduszni, wspaniałomyślni, hojni, rozrzutni?


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.