Trzy praktyki nieodzowne

W każdym czasie aktualne. W trudnym czasie aktualne.
Dla zachowania wiary katolickiej, dla zbawienia duszy, choćby okoliczności gęstniały, nie dyspensujmy się z tych trzech praktyk. Wtedy diabeł nie będzie miał co szukać w duszy naszej.
Wielce nam pomoże i dusza nasza będzie coraz pełniej zjednoczona z Chrystusem:

Modlitwa – codzienna, systematyczna, wytrwała.
Spowiedź – przynajmniej raz w miesiącu, dobra i dobrze przygotowana, u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji, choćby trzeba było dojechać 100 kilometrów i więcej.
Lektura – czystych tekstów katolickich (Biblioteka ’58). Choćby fragmenty – codziennie!

– tradycyjne katolickie katechizmy,
– żywoty Świętych,
– pisma kanonizowanych mistyków, pouczenia o modlitwie i życiu duchowym.

Wytrwałości!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.