Wielkoduszność

Díliges Dóminum Deum túum ex toto corde tuo, et ex tota ánima tua, et ex tota mente tua, et ex tota virtute tua.
„Będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej i z całego umysłu twego i z całej siły twojej” (Mk 12, 30).

Dusza kochająca Pana Boga ponad wszystko i wszystkich chętnie poświęci Panu Bogu znaczną część niedzieli na udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim oraz na dojazd i powrót.
Kochający Pana Boga ponad wszystko i wszystkich chętnie przebywają w kościele – „w miejscu, gdzie Opatrzność Boża obsypuje ich wszelkimi darami dla ciała, dla duszy i umysłu” (św. Jan Bosko).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.