Różnice czasu

Sic non potuistis una hora vigilare mecum?
„Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną?” (Mt 26, 40).

Jest tu jakiś stopień uogólnienia, a jednak… Biorąc pod uwagę aspekt czasu, nietrudno zauważyć, że liturgiczne nurty reformatorskie ostatnich kilku dziesięcioleci, są ujmowaniem czasu poświęcanego Panu Bogu.
Katolicka Służba Boża, Msza Święta w rycie rzymskim, jest wielkoduszna i uczy dusze wielkoduszności, aby Panu Bogu czas chętnie poświęcały – z miłości.

Liturgie reformowane ujmują czasu Panu Bogu. Nie uczą wielkoduszności wobec Pana Boga.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.