Modlitwa z odsłoniętą twarzą

Nos vero omnes, reveláta fácie gloriam Dómini speculántes, in eamdem imáginem transformámur a claritáte in claritátem, támquam a Dómini Spíritu.

„Ale my wszyscy, odkrytym obliczem patrząc w zwierciadle na chwałę Pańską, w ten sam obraz się przemieniamy z jasności w jasność, jakby od Ducha Pańskiego” (2 Kor 3, 18).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.