Wielkoduszność w praktyce

Zważywszy na pogmatwane od kilkudziesięciu lat okoliczności, powinniśmy zachować w sercu wielkoduszną dyspozycyjność – gotowość do przemierzania dalekich dystansów, aby dotrzeć na katolicką Mszę Świętą i aby wyspowiadać się u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji doktrynalnej.
Dla spraw najświętszych nie należy szczędzić czasu i trudu!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.