Troski rodzinne: porządki w domu

Dobrą jest rzeczą dbać o porządek w domu. Ważniejszą jest rzeczą dbać o porządek w duszy. Skarbem rodziny jest czyste serce ojca i matki, i dzieci – wolność od grzechu ciężkiego – stan łaski uświęcającej. Tę kwestię miejmy na uwadze przez cały rok.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.