Informacja przemilczana

Są w Polsce kapłani, którzy po dłuższym lub krótszym czasie odprawiania mszy posoborowej, podjęli wobec Boga i Kościoła decyzję poważną, wynikającą z wiary katolickiej – odprawiania wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie Mszy Świętej w rycie rzymskim.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.