Priorytetowa motywacja przywracania katolickiego kultu

Jest prawdą, że Msza Święta w rycie rzymskim jest niewyczerpanym dobrem dla dusz.
Jednak priorytetowa motywacja dla przywracania Mszy Świętej w rycie rzymskim powinna być teologiczna – ze względu na Boga. Bowiem Msza Święta w rycie rzymskim:

– jest wolnym od błędu nieskazitelnym kultem, godnym Boga,
– w sposób doskonały wyraża teologię Ofiary i jest zaporą nie do pokonania przeciw wszelkim herezjom atakującym tajemnicę Eucharystii,
– jest kultem katolickim, spełniającym kryteria katolickości zawarte w dziele Commonitorium św. Wincentego z Lerynu: powszechność, starożytność, jednomyślność,
– doskonale zabezpiecza Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie przeciw możliwości nieuszanowania i profanacji.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.