Wierność do końca

Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim.
Msza posoborowa jest kultem reformowanym.
Wymogiem wiary katolickiej jest związanie się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim. Weryfikacją naszej wiary będzie związanie się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim. Do końca.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.