U fundamentów diagnozy

Pytanie fundamentalne jest następujące: Czy religia Vaticanum II jest religią katolicką? Odpowiedź nie jest pozostawiona arbitralnej uznaniowości, lecz wymaga uwzględnienia obiektywnych kryteriów katolickości.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.