Obowiązek

Kapłan odprawiający wyłącznie Mszę Świętą w rycie rzymskim czyni to, co jest obowiązkiem katolickiego duchownego: sprawuje katolicki kult.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.