Pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym

Pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym przez:

  • zamawianie Mszy Świętych,
  • modlitwę,
  • odpusty.

Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.