Nie podziwiaj, lecz traktuj poważnie

Jeżeli jest kapłan katolicki, wiernie krzewiący odwieczny katolicki depozyt wiary, nie czas na chwalenie czy podziwianie tegoż kapłana. Natomiast dusza katolicka, dojrzała w wierze, takiego kapłana będzie traktowała poważnie – w sprawowanym przezeń kulcie i głoszonej przezeń doktrynie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.