Proceder demoniczny

Trwający dwa lata globalistyczny proceder depopulacyjny ma korzenie demoniczne.
Dusza katolicka bardziej wierzy Panu Bogu niż telewizorowi.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.