Skutki religii zmienionej

Jednym z trudniejszych do uleczenia skutków krzewionej powszechnie od kilkudziesięciu lat zmienionej religii jest zamglenie umysłowe, powodujące osłabienie zdolności odróżnienia katolickiej ortodoksji od doktryny zmienionej.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.