Opłakania godne skutki nowej religii

Jednym z tragicznych skutków wyznawania krzewionej powszechnie od ponad pięćdziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych nowej religii jest nieumiejętność lub niechęć do rozpoznania katolickiej ortodoksji i skonstatowania: tu oto jest katolicka wiara.
Na poziomie personalnym: Jednym z tragicznych skutków wyznawania krzewionej powszechnie od ponad pięćdziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych nowej religii jest nieumiejętność lub niechęć do rozpoznania katolickich ortodoksyjnych duchownych i skonstatowania: tu oto jest katolicki duchowny.
Zamglenie intelektualne i duchowe.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.