Wielka Sobota

„Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął” (Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę).

Bonum est præstolári cum siléntio salutáre Dei.
„Dobrze jest oczekiwać w milczeniu zbawienia Bożego”
(Tren 3, 26).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.