Przynaglenie pilne!

Módlmy się o miejsca dla codziennego składania Panu Bogu Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w rycie rzymskim z udziałem wiernych. 
Kto może, niech w tej intencji podejmuje post.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.