Problem wiarygodności duchownych

Jednym (nie jedynym) z kryteriów wiarygodności duchownego w sprawach wiary jest kult, jaki tenże duchowny sprawuje.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.