Proporcje

Wszystkie zasoby portfela najbogatszych ludzi na świecie i wszystkie zasoby banków na świecie, razem wzięte, nie mogą nawet iść w porównanie z wartością jednej katolickiej Mszy Świętej i jednej, dobrze odprawionej spowiedzi.
Czy mówiąc to, dezawuujemy ofiarność wiernych, wspierających zasobami swego portfela najpilniejszą sprawę przywracania i utrzymania katolickiego kultu i katolickiej wiary? Bynajmniej! Tylko rzeczy właściwie przedstawiamy. W prawdzie.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
   sacerdoshyacinthus.com
   verbumcatholicum.com
   actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.